ค่าขนส่ง

อัตราค่านำเข้าสินค้าจากจีน

ทางรถ เพียง 4-5 วัน ค่าส่งเริ่มที่ กิโล 25 บาท คิวละ 6500 / ทางเรือ 15-20 วันเริ่มที่กิโลละ 20 บาท คิวละ 4500

แบบที่ 1 นำเข้าอย่างเดียว (ลูกค้าสั่งเอง)

สำหรับขนส่งทางรถ หากสินค้าถึงไทยต่อครั้งไม่เกิน 3 กิโล ทางเราจะคิดเรท กิโลละ 89 บาทค่ะ

แบบที่ 2 ฝากสั่งซื้อสินค้า+นำเข้าด้วย (ฟรี!! ไม่คิดค่าบริการสั่งซื้อ)

ขั้นต่ำ 5 กิโล ไม่ถึงเหมาจ่าย 5 กิโล ค่ะ